ORGANIZATORZY:    

Roman Dmowski

Roman Dmowski

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, koordynuje obszary związane z e-administracją, społeczeństwem informacyjnym, bezpieczeństwem cyberprzestrzeni,  Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa oraz  Komitetem Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.
W 2012 r. jako wiceminister spraw wewnętrznych sprawował nadzór nad obszarami związanymi z systemami rejestrów państwowych PESEL i CEPiK, projektami OST112 i pl.ID. Od maja 2008 do stycznia 2012 r. był dyrektorem Pionu ds. Informatyki i Telekomunikacji Centrum Usług Wspólnych, gdzie m.in.  sprawował nadzór nad wdrożeniami: systemu obiegu dokumentów, systemu finansowo-księgowego.
Absolwent Politechniki Gdańskiej. Od lat zajmuje się wykorzystaniem technologii cyfrowych do poprawy działania państwa z korzyścią dla obywateli.