ORGANIZATORZY:    

Dr Marcin Kraska

Dr Marcin Kraska

Doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), obecnie Kierownik w Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania.
Sekretarz Rady Naukowej w Instytucie Logistyki i Magazynowania, ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania projektami w obszarze elektronicznej gospodarki (specjalizacja: eAdministracja, eHandel, eFinanse, eIntegracja, projektowanie i tworzenie specyfikacji systemów informatycznych, prace koncepcyjne i wdrożeniowe w zakresie instrumentów wspomagających elektroniczną gospodarkę), bankowości (specjalizacja: metody punktowe) oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów z obszaru e-gospodarki. Prelegent wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz specjalistycznych seminariów związanych z ICT.  Autor i redaktor raportów Elektroniczna Gospodarka w Polsce oraz innych artykułów, opracowań, recenzji i książek z obszaru elektronicznej gospodarki i bankowości.