ORGANIZATORZY:    

Grzegorz Smogorzewski

Grzegorz Smogorzewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Studium Doradców Podatkowych. Radca Ministra w Ministerstwie Finansów. 
Od wielu lat związany z problematyką ceł i obrotu towarowego z zagranicą. Od roku 1995 pracował w Głównym Urzędzie Ceł, a po przejęciu części zadań Prezesa Głównego Urzędu Ceł przez Ministra Finansów od 2002r. w Ministerstwie Finansów.
W latach 2005 – 2012 z-ca dyrektora i dyrektor w Departamencie Służby Celnej Ministerstwa Finansów. W latach 2008-2012 pełniący obowiązki Z-cy Szefa Służby Celnej. W latach 2005 – 2007 Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. Informatyzacji Administracji Celnej.

Uczestnik licznych szkoleń i seminariów zarówno w kraju jak i za granicą. Uczestnik seminariów w duńskiej Szkole Administracji Publicznej.
Od 1997r. do 2005r. wykładowca w Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie. W latach 2008-2009 wykładowca w Wyższej Szkole Cła i Logistyki. W latach 2004-2006 wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Radomiu. Od 2008 roku wykładowca na Studiach Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.