ORGANIZATORZY:    

Jerzy Bujok

Jerzy Bujok, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Biura Projektów  w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Do 1994 pracował w przemyśle elektronicznym – jako dyrektor techniczny, dyrektor naczelny. Od 1994  w Krajowej Izbie Gospodarczej Zastępca Sekretarza Generalnego, od 2013 Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Biura Projektów. Od 2004 prowadzi w KIG projekty finansowane ze środków UE łącznie za ok. 200 mln pln. Jest kierownikiem projektu KIGMED.eu Inkubator Technologii dla e-Medycyny.