ORGANIZATORZY:    

prof. Wojciech Cellary

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W trakcie swojej kariery zawodowej pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą, we Francji i Włoszech. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się aktualnie na problematyce elektronicznej administracji, elektronicznego biznesu, elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy, i społeczeństwa informacyjnego. Jest autorem lub współautorem 10 książek, 19 rozdziałów w książkach, 8 redakcji książek i ponad 140 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz wielu artykułów popularnonaukowych i publicystycznych. Był głównym organizatorem 37 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 280 konferencji. Był liderem blisko 100 krajowych i międzynarodowych projektów naukowych i wdrożeniowych finansowanych przez przemysł polski, francuski i amerykański, polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCBR, NCN oraz Unię Europejską z programów ramowych, w tym projektów zakończonych wdrożeniami na skalę międzynarodową. Był konsultantem wielu ministerstw: Nauki, Edukacji, Łączności, Spraw Wewnętrznych, Administracji i Cyfryzacji oraz Rozwoju Regionalnego; komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej. Jest starszym członkiem IEEE Computer Society, Polskiego Towarzystwa Informatycznego (w latach 1983-1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa). Był wieloletnim członkiem Komitetu Informatyki PAN, w latach 2004-2006 był członkiem prezydium Komitetu PAN „Polska w Zjednoczonej Europie”, a obecnie jest członkiem Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus”. W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w latach 2011-2013 był członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji Od wielu lat jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. W 2011 roku był przewodniczącym Komitetu Programowego 6. Europejskiej Ministerialnej Konferencji i Wystawy “Borderless eGovernment Services for Europeans”, która odbyła się w Poznaniu, a która była największą konferencją w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE.