ORGANIZATORZY:  

Wojciech Cellary

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą, we Francji i Włoszech. Ponadto był profesorem wizytującym w Macao i Portugalii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się aktualnie na problematyce e-biznesu, e-gospodarki opartej na wiedzy, e-administracji i społeczeństwa informacyjnego. Jest autorem 10 książek i ponad 150 artykułów naukowych oraz wielu artykułów publicystycznych. Był głównym organizatorem 43 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych blisko 350 konferencji. Był liderem blisko 100 krajowych i międzynarodowych projektów naukowych i wdrożeniowych finansowanych przez przemysł polski, francuski i amerykański, MNiSW, NCBR, NCN oraz Unię Europejską, w tym projektów zakończonych wdrożeniami na skalę międzynarodową.