ORGANIZATORZY:  

PROGRAM

 

  9.00-10.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
  10.00-10.30

OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI

Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

10.30-10.50

Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych – z czego wynika i kogo dotyczy. Aspekt prawny

MAREK MIĄZKIEWICZ, Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

10.50-11.10

Platforma Elektronicznego Fakturowania – dlaczego powstała, jakie usługi oferuje, jak z nich korzystać by usprawniać procesy w organizacji

PAWEŁ ŻEBROWSKI, kierownik projektu Platforma Elektronicznego Fakturowania, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

  11.10-11.30 SESJA PYTAŃ
  11.30-12.00 Przerwa kawowa / Warsztaty praktyczne w 2 salach (zapisy na miejscu konferencji)
    12.00-12.20

Elektronizacja usług publicznych w kontaktach przedsiębiorców z administracją

MARIUSZ SŁAWEK, Wiceprezes Zarządu Infinite, ANDRZEJ PLACHTA, Wiceprezes SOFTIQ (Prezesi firm tworzących Platformę Elektronicznego Fakturowania)

12.20-12.40

Wdrożenie elektronicznego fakturowania w jednostce samorządu terytorialnego w ramach projektu CEF (Connecting Europe Facility, instrument „Łącząc Europę”)

Prelekcja przedstawiciela Urzędu Miasta Poznania

12.40-13.00

Cyfrowe przyspieszenie jako zmiana zarządzania – jak wdrażać wspólne przedsięwzięcia oraz zmiany strategiczne w administracji publicznej

dr KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA, Akademia Leona Koźmińskiego

  13.00-13.45

PANEL DYSKUSYJNY

Tworzenie usług publicznych w oparciu o współpracę i zaufanie

- doświadczenia z realizacji projektu PEF
- spojrzenie na realizację działań z punktu widzenia wykonawców (firm tworzące Platformę Elektronicznego Fakturowania)
- jak zrealizować projekt w czasie, w atmosferze partnerstwa i zaufania
- co robić by wdrażane rozwiązania - e-usługi znajdowały rzeszę zwolenników, także po stronie pracowników administracji

Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Instytutu Logistyki i Magazynowania, firm tworzących PEF, jednostek samorządu terytorialnego

  13.45-14.45 Przerwa - Lunch / Warsztaty praktyczne w 2 salach (zapisy na miejscu konferencji)
   14.45-15.05

Jak krok po kroku efektywnie wdrożyć elektroniczne fakturowanie w organizacji? - Praktyczny przewodnik

TADEUSZ RUDNICKI, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

15.05-15.25

GLN jako identyfikator na Platformie Elektronicznego Fakturowania

Czym jest GLN i jak może wspierać rozwój elektronicznych usług w administracji publicznej w Polsce?

dr inż. ALEKSANDER NIEMCZYK, Prezes Zarządu GS1 Polska

  15.25-15.45 SESJA PYTAŃ
  15.45-16.00

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

oraz quiz z nagrodami

  16.00-16:30 Pożegnalna kawa / Warsztaty praktyczne w 2 salach (zapisy na miejscu konferencji)

 

Warsztaty praktyczne w salach komputerowych:

Sala 1 i sala 2 - warsztaty poświęcone obsłudze Platformy Elektronicznego Fakturowania, realizowane przez firmy tworzące Platformę - brokerów PEF. Każdy z brokerów w swojej sali będzie realizował krótki (do 30 minut) warsztat poświęcony rejestracji konta oraz przygotowywaniu, wysyłaniu i odbieraniu dokumentów ustrukturyzowanych za pośrednictwem PEF. Celem warsztatów jest nabycie podstawowych umiejętności pracy z PEF oraz zapoznanie się z interfejsem jednego i drugiego brokera. W każdej sali dostępnych będzie min. 15 stanowisk komputerowych.

Sala 3 - „Laboratorium elektronicznego fakturowania (laboratorium PEF)” - spotkania w laboratorium PEF w całości obsługiwane będą przez zespół Instytutu Logistyki i Magazynowania - niezależnych ekspertów e-fakturowania. Spotkania będą miały formułę fachowych, niezależnych konsultacji poświęconych zagadnieniom np. integracji PEF z systemami informatycznymi, budowaniem struktury kont na PEF, możliwościami wdrażania elektronicznego fakturowania i rozwoju tego sposobu przesyłania komunikatów.

Zapisy prowadzone będą w trakcie konferencji.