ORGANIZATORZY:  

Andrzej PlachtaCzłonek zarządu w firmie SOFTIQ sp. z o.o., menedżer IT, specjalizujący się w zarządzaniu złożonymi przedsięwzięciami informatycznymi o dużej skali. Absolwent Politechniki Śląskiej na kierunku Informatyka, studiów podyplomowych  na kierunku Zarządzanie i Marketing w Przedsiębiorstwie oraz  studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Franklin University.
W trakcie swojej kariery zawodowej nadzorował wiele projektów informatycznych realizowanych dla instytucji administracji publicznej w Polsce, w tym np. dla MRPiPS, MSZ, MPiT, ZUS, PFRON, NAC. Uzyskał wiele certyfikatów z dziedziny informatyki oraz zarządzania, w tym jako jedna z pierwszych osób w Polsce i na świecie uzyskał certyfikat „Project Portfolio Management Professional” (PfPM) wydawany przez Project Management Institute.

powrót do listy prelegentów ->