ORGANIZATORZY:  

Marek MiązkiewiczKierownik projektu wdrożenia Platformy Elektronicznego Fakturowania po stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Naczelnik Wydziału w Departamencie Gospodarki Elektronicznej w MPiT. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Od 2004 r. uczestniczy we wdrażaniu systemów teleinformatycznych w administracji publicznej. Brał udział we wdrażaniu i rozwoju Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Portalu biznes.gov.pl.

powrót do listy prelegentów ->